Obowiązkowy Extranet dla klubów

pzpn-logo-20111

OBOWIĄZKOWY LOGIN KLUBOWY W EXTRANECIE OD 1 LIPCA 2014. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że aktualnie trwają prace nad rozbudową modułów systemu Extranet, umożliwiających składanie przez kluby wniosków o potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry oraz przekazywanie wszelkich wymaganych dokumentów i informacji wyłącznie za pośrednictwem sytemu Extranet. Funkcjonalność ta pozwoli na wyeliminowanie obiegu dokumentów za pośrednictwem dotychczas stosowanych środków przekazu (fax, poczta e-mail), jak również umożliwi dokonanie ww. czynności bez potrzeby osobistego stawiennictwa przedstawicieli klubów w siedzibie ZPN, co wiąże się z pokonywaniem dużych odległości i ponoszenia związanych z tym kosztów.

W związku z powyższym kluby nieposiadające loginu w module klubowym extranet zobligowane są w trybie pilnym do rejestracji na stronie kluby.pzpn.pl Brak loginu uniemożliwi uprawnienie zawodników w sezonie 2014/2015.

Pełna treść: Uchwała nr III/50 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie upowszechnienia wykorzystania systemu extranet do prowadzenia rozgrywek piłkarskich

Zebrania Juniorów Młodszych, Trampkarzy i Młodzików są odwołane!

 

W związku z planowaną reorganizacją rozgrywek Ligi Juniorów Młodszych, Trampkarzy i Młodzików, Wydział Gier OZPN Tarnów informuje, że zebrania powyższych klas rozgrywkowych zostają przeniesione na późniejszy termin. Szczegółowe informacje podamy pod koniec tygodnia. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że zebranie II Ligi Juniorów Starszych zostało przeniesione na 9.07.2014 godzina 16:15. Terminarz pojawi się na stronie do godziny 12:00.

Kurs UEFA-C odwołany!

Informuję Państwa, że na podstawie Uchwały Zarządu PZPN z dnia 23.04.2014 r. w sprawie organizacji kursów trenerskich w PZPN, organizacja kursu UEFA-C będzie możliwa najwcześniej  15 listopada 2014 r przy zachowaniu 60 dniowego okresu złożenia dokumentacji przed rozpoczęciem kursu.

Pozdrawiam
Michał Królikowski

Komunikat Nr. 28 Wydziału Dyscypliny z dnia 03.07.2014 (sezon 2013/2014)

 

Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 03.07.2014 rozpatrzono następujące sprawy :

 Tabela – Komunikat Nr. 28 WD z dnia 03.07.2014

Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.

Kurs Trenera UEFA-C – Opłaty za udział i druki

pzpn-logo-20111Większość osób, które zgłosiły akces do udziału w Kursie na Trenera UEFA-C nie dokonała prawidłowego zgłoszenia bądź nie wniosła opłaty. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie załączonych wniosków oraz dokonanie wpłaty. Ostateczny termin upływa z dniem 7 lipca 2014 roku. Wypełnione formularze należy przesłać na adres e-mail ewidencja@ozpn.tarnow.pl. Opłatę w wysokości 950 zł należy wpłacić na konto TOZPN w Tarnowie z tytułem „KURS TRENERA UEFA-C”. Istnieje możliwość otrzymania rachunku. Brak wypełnionych wniosków oraz wpłaty spowoduje wykreślenie uczestnika z Kursu.

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Tarnów:
75 8591 0007 0300 0296 1284 0001

Kompletne listy muszą zostać wysłane do PZPN w Warszawie w celu zgłoszenia i zatwierdzenia kursu. Przewidywany termin rozpoczęcia to 19 lipca. Zakończenie planowane jest na 24 sierpnia 2014 roku. Terminy mogą ulec zmianie. Kurs nazywał się będzie UEFA-C i będzie kursem rozszerzonym w stosunku do PZPN-C, ale co za tym idzie będą z tego tytułu większe uprawnienia. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. W przypadku zebrania niewystarczającej liczby chętnych kurs zostanie odwołany.

  1. Formularz potwierdzenia udziału w kursie
  2. Formularz listy uczestników kursu UEFA C