MAŁOPOLSKI ZPN UPOWAŻNIONY DO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA KLUBÓW

Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła dziś Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej MAŁOPOLSKI ZPN UPOWAŻNIONY DO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA KLUBÓW