Wyjazd na Kursokonferencję odwołany

W dniu 14.12.2013 o godzinie 9:00 na obiektach AWF w Krakowie odbędzie się kursokonferencja instruktorsko-trenerska. Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł.Wpłaty należy dokonać na konto MZPN: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289 z adnotacją: „konferencja” i z podaniem adresu – w terminie do 8 grudnia 2013 r. lub do rąk  pracowników biura Związku w dniu konferencji.

Uczestnicy otrzymają w dniu Konferencji materiały w formie drukowanej, certyfikat w nowej formie oraz catering w przerwie kawowej. Płytki CD z części praktycznej przesłane zostaną przez biuro MZPN na adresy domowe.
Warunkiem zorganizowania transportu przez OZPN Tarnów było zgłoszenie się minimum 20 chętnych. Ze względu na zbyt niską ilość chętnych, wyjazd grupowy nie zostanie zorganizowany.

Więcej informacji :