Regulamin oraz Harmonogram Rozgrywek Ligi Halowej 2013/2014

Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że termin rozpoczęcia rozgrywek ligi halowej został wyznaczony na 22 grudnia 2013 r. Finały TOZPN odbędą się w dniach 22 luty oraz 1 marca 2014  roku. Szczegółowy Harmonogram oraz Regulamin Rozgrywek został umieszczony poniżej. Należność za udział w rozgrywkach musi zostać uregulowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 15 grudnia 2013 r. bezpośrednio w kasie TOZPN lub przelewem na konto TOZPN 

 

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O / TARNÓW NR:

75 8591 0007 0300 0296 1284 0001
Regulamin oraz Harmonogram Rozgrywek dostępny jest poniżej :