Kurs Trenera PZPN C – zajęcia na hali sportowej

Uczestnicy Kursu na Trenera PZPN –C zakończyli etap teorii i rozpoczęli zajęcia praktyczne na Hali Sportowej. Niedzielne zajęcia praktyczne poprzedziła multimedialna prezentacja na temat organizacji turnieju małych gier, po której przystąpiono już do lekcji pokazowych. Taka formuła będzie jeszcze obowiązywała na kolejnych zajęciach po czym nastąpi etap prowadzenia zajęć przez kursantów. Sam Kurs przebiega bardzo sprawnie w miłej i sportowej atmosferze.