Zakończenie Kursu Trenera „PZPN –C”

4 stycznia 2014 roku w Tarnowie, odbył się egzamin Kursu Trenera „PZPN –C”. Egzamin przeprowadzili: Robert Mazanek, Leszek Bednarski, Andrzej Turczyński, Michał Królikowski, a obserwatorem z ramienia PZPN w Warszawie był Pan Włodzimierz Małowiejski. Kurs ukończyło 31 uczestników. Niestety, ale jednemu ta sztuka się nie udała. Organizacja Kursu została bardzo wysoko oceniona tak przez prowadzących jak i samych uczestników. Każdy z kursantów na zakończenie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu Kursu, które wręczali Panowie: Jerzy Sysło, Michał Królikowski oraz Włodzimierz Małowiejski. Kursanci wyróżnili trenerów prowadzących pamiątkowymi medalami.

Wśród wyróżnionych znalazłem się i ja, za co z całego serca dziękuję.  Prowadzący Kurs podkreślali solidność, kulturę osobistą, punktualność wszystkich uczestników. Jak mówili, byli bardzo dobrze sobie radzący, byli trochę słabsi, jak to w dużej grupie. Jednak wspólnie stwierdziliśmy, że to dopiero czas zweryfikuje umiejętności poszczególnych trenerów. To tylko pierwszy etap na długiej ścieżce szkoleniowej, który jednak został wykonany. Teraz trzeba iść za ciosem i podnosić swoje kwalifikacje. Tarnowski Związek o ile będzie takie zapotrzebowanie na pewno postara się to ułatwić organizując kolejny Kurs na Trenera „PZPN-C” a w dalszej kolejności „UEFA-B”. Bardzo dziękujemy trenerom za przeprowadzenie Kursu, a podziękowania kierujemy na ręce Kierownika Kursu Pana Michała Królikowskiego, Panu Włodzimierzowi Małowiejskiemu za nadzorowanie egzaminu a także za wiele ciepłych słów pod naszym adresem, Panu Wiceprezesowi TOZPN Jerzemu Syśle, Pani Małgosi Stalmach-kierowniczce Hali Sportowej za życzliwość i wszelką pomoc, wszystkim kursantom oraz każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do organizacji tego Kursu.

Henryk Świerczek