Informacja w sprawie Aneksu Rozgrywek Seniorów

Wydział Gier Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 13.01.2014 zapoznał się z Uchwałą MZPN nr 44/Z/2013 dotyczącą braku zgody ze strony Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na utworzenie dwóch klas Okręgowych w sezonie 2014/2015. Wydział Gier TOZPN zwrócił się pisemnie do Zarządu MZPN w Krakowie o ponowne rozpatrzenie swojej decyzji, prezentując przy tym swoje uwagi i spostrzeżenia, a także wszystkie zalety płynące z zaproponowanej reorganizacji rozgrywek. Ostateczny brak zgody ze strony Zarządu MZPN, spowoduje korektę spadków i awansów, które przedstawione zostaną na zebraniach z przedstawicielami klubów sportowych, przed drugą rundą rozgrywek.