Komunikat Nr.1 Wydziału Dyscypliny z dnia 31.03.2011Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 31.03.2011 uchwalono kary dla :

1. Ziółkowski Robert (Drwinka Drwinia) – Dyskwalifikacja 2 mecze od dnia 1.04.2011
2. Sokół Wałki – Kara pieniężna w wysokości 400zł


Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie , po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289


Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.