Z płyty boiska… #22

W rozgrywkach IV Ligi doszło do interesującego meczu w Nowej Jastrząbce, która gościła zespół Sokoła Borzęcin. Oba zespoły zaprezentowały się z dobrej strony, prezentując już na początku rozgrywek II Rundy szybki, twardy futbol. Zwycięsko z tej potyczki wyszedł zespół gospodarzy, który stworzył sobie więcej okazji do zdobycia bramki strzelając gościom trzy, tracąc jedną. Niezły mecz, sporo kibiców, piękna pogoda to pozytywy. Negatywy to niestety zbyt dużo przekleństw na boisku, brak jakiegokolwiek nagłośnienia ( co staje się standardem w Nowej Jastrząbce ) oraz niepunktualne rozpoczęcie zawodów.

Choć wysilałem wzrok, to jednak nie dopatrzyłem się ani noszy ani noszowych. Czy to martwy zapis w Uchwale ds. Licencji? Przypominam! W Uchwale nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2013/14 i następne w paragrafie 9 pkt 11, klub zobowiązuje się do posiadania 1 pary noszy i oznakowanych noszowych a w pkt 14 nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera. Uchwała nr 24/Z/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Zarządu MZPN w Krakowie w Artykule 2 pkt 10.19) nakłada na gospodarza zawodów karę pieniężną za brak na zawodach opieki medycznej, noszy wraz z obsługą, środków doraźnej pomocy w wysokości 200,00 zł dla IV Ligi. Nie jestem zwolennikiem karania, ale jestem za przestrzeganiem przepisów a w szczególności do wywiązywania się z danego słowa czy zobowiązania osób, które takie deklaracje składają i podpisują.

Henryk Świerczek