Extranet obowiązkowy dla wszystkich klubów

pzpn-logo-20111

OBOWIĄZKOWY LOGIN KLUBOWY W EXTRANECIE OD 1 LIPCA 2014. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że aktualnie trwają prace nad rozbudową modułów systemu Extranet, umożliwiających składanie przez kluby wniosków o potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry oraz przekazywanie wszelkich wymaganych dokumentów i informacji wyłącznie za pośrednictwem sytemu Extranet. Funkcjonalność ta pozwoli na wyeliminowanie obiegu dokumentów za pośrednictwem dotychczas stosowanych środków przekazu (fax, poczta e-mail), jak również umożliwi dokonanie ww. czynności bez potrzeby osobistego stawiennictwa przedstawicieli klubów w siedzibie ZPN, co wiąże się z pokonywaniem dużych odległości i ponoszenia związanych z tym kosztów.

W  związku  z  powyższym  kluby  nieposiadające  loginu  w  module  klubowym  extranet zobligowane  są w  trybie  pilnym  do  rejestracji  na  stronie  kluby.pzpn.pl Brak loginu uniemożliwi uprawnienie zawodników w sezonie 2014/2015.

Pełna treść: Uchwała nr III/50 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie upowszechnienia wykorzystania systemu extranet do prowadzenia rozgrywek piłkarskich