Terminy zebrań na sezon 2014/2015

Wydział Gier Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 05.06.2014 ustalił terminy zebrań z przedstawicielami klubów sportowych przed rozgrywkami I Rundy sezonu 2014/2015. Zebrania w sprawie ustalenia terminarzy odbędą się w następujących dniach :

  • I Liga Juniorów  Młodszych – 07.08.2014 godzina 15:30
  • I Liga Trampkarzy – 07.08.2014 godzina 16:15
  • I Liga Młodzików – 07.08.2014 godzina 17:00
  • II Liga Juniorów  Młodszych – 11.08.2014 godzina 15:30
  • II Liga Trampkarzy  Gr I i Gr II –12.08.2014 godzina 15:30
  • II Liga Młodzików Gr I i Gr II – 12.08.2014 godzina 16:15

Kluby Awansujące

Wydział Gier TOZPN w Tarnowie przypomina wszystkim klubom uzyskującym awans do wyższej klasy rozgrywkowej o obowiązku złożenia wniosku uzupełniającego celem otrzymania Licencji a także pozostałych wymogach Licencyjnych obowiązujących w danej klasie rozgrywkowej zawarte w poniższej Uchwale Zarządu PZPN w Warszawie.

Więcej informacji znajdą państwo w Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas na sezon 2013/2014

Obowiązujący rocznik drużyn młodzieżowych w cyklu rozgrywkowym 2014 / 2015 :

a) JUNIORZY STARSI – od 01.01.1996 r. do 31.12.1997 r.
b) JUNIORZY MŁODSI – od 01.01.1998 r. do 31.12.1999 r.
c) TRAMPKARZ – od 01.01.2000 r. do 31.12.2001 r.
d) MŁODZIK – od 01.01.2002 r. do 31.12.2003 r.

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo polskie. W sezonie 2014/2015 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 1994 i młodszy.