Zebranie Sprawozdawcze w Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni

       Wczoraj odbyło się Zebranie Sprawozdawcze w Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni. Było to bardzo dobrze przygotowane przez Zarząd Podokręgu z Prezesem Janem Krupą na czele oraz przeprowadzone przez Zbigniewa Biernata Zebranie.Uczestniczyli w nim licznie zebrani delegaci z terenu działania Podokręgu, a także zaproszeni gości w osobach: Burmistrz Bochni Pan Stefan Kolawiński, Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala oraz Wójt Gminy Drwinia Pan Jan Pająk. TOZPN w Tarnowie reprezentował Pan Grzegorz Gotfryd, a MZPN w Krakowie Pan Zbigniew Lach. Po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi Podokręgu. Wszyscy zabierający głos w dyskusji podkreślali bardzo dobrą współpracę tak z MZPN w Krakowie jak i TOZPN w Tarnowie. Panowie Wójtowie podkreślali ogromną pracę działaczy, bez których wiele klubów by nie istniało, dziękując im za to ich ogromne zaangażowanie. Podnoszono temat licencji trenerskich, badań lekarskich, systemowi Ekstranet, które to tematy dosyć szczegółowo omówił Pan Prezes Grzegorz Gotfryd. Naturalnie podniesiono temat związany z utworzeniem II Grupy Klasy Okręgowej, a głównie systemowi przydziału drużyn do poszczególnej grupy. Choć trudnych tematów nie brakowało, to jednak wszyscy uczestnicy zachowali wysoką kulturę osobistą a wystąpienia, pytania, odpowiedzi były w miarę wyczerpujące a co najważniejsze, merytoryczne. Dla, mnie osobiście spotkania w Podokręgu bocheńskim zawsze były i są bardzo ciepło wspominane i zawsze z wielką ochotą i radością tam się udaję.

Henryk Świerczek