Kurs Trenera UEFA-C – Opłaty za udział i druki

pzpn-logo-20111Większość osób, które zgłosiły akces do udziału w Kursie na Trenera UEFA-C nie dokonała prawidłowego zgłoszenia bądź nie wniosła opłaty. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie załączonych wniosków oraz dokonanie wpłaty. Ostateczny termin upływa z dniem 7 lipca 2014 roku. Wypełnione formularze należy przesłać na adres e-mail ewidencja@ozpn.tarnow.pl. Opłatę w wysokości 950 zł należy wpłacić na konto TOZPN w Tarnowie z tytułem „KURS TRENERA UEFA-C”. Istnieje możliwość otrzymania rachunku. Brak wypełnionych wniosków oraz wpłaty spowoduje wykreślenie uczestnika z Kursu.

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Tarnów:
75 8591 0007 0300 0296 1284 0001

Kompletne listy muszą zostać wysłane do PZPN w Warszawie w celu zgłoszenia i zatwierdzenia kursu. Przewidywany termin rozpoczęcia to 19 lipca. Zakończenie planowane jest na 24 sierpnia 2014 roku. Terminy mogą ulec zmianie. Kurs nazywał się będzie UEFA-C i będzie kursem rozszerzonym w stosunku do PZPN-C, ale co za tym idzie będą z tego tytułu większe uprawnienia. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. W przypadku zebrania niewystarczającej liczby chętnych kurs zostanie odwołany.

  1. Formularz potwierdzenia udziału w kursie
  2. Formularz listy uczestników kursu UEFA C