Szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa

mzpn-logoUprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klubów, w porozumieniu z Komisją ds. Licencji Klubowych MZPN – Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, organizuje 1-dniowe szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa na zawodach piłkarskich.

Planowany termin szkolenia – 13.08.2014 roku. Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 13.08 o godzinie 9:00 w Ośrodku Szkolenia „KOMANDOS” w Krakowie – N. Hucie oś. Złotej Jesieni 2,(rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30). Program kursu, który przesyłamy w załączeniu, obejmuje m.in. zagadnienia związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem organizowanych zawodów piłkarskich ,wybrane elementy z psychologii, kryminalistyki, prawa karnego oraz zasady współpracy z Policją i Strażą Pożarną – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.08.2014r.

Kurs zostanie zakończony testem wewnętrznym i wydaniem świadectwa przez firmę „KOMANDOS”, upoważniającego do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa na zawodach piłkarskich nie będących imprezami masowymi.

Koszt kursu wynosi 150zł. netto od osoby (bez kosztów dojazdu ).

Zgłoszenia należy kierować do:

–          Marian Cebula – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, e-mail – mckonsulting2011@gmail.com

 W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca i numer telefonu kontaktowego.

Biorąc pod uwagę potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez Kluby oraz poprawę poziomu organizacyjnego i bezpieczeństwa na   meczach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym działaczom, Klubom Podokręgu i zgłoszenie do szkolenia kandydatów.

   W załączeniu program szkolenia: Program Szkolenia Kierownika ds. Bezpieczeństwa