Opieka medyczna podczas meczu oraz licencja trenera

Przypominamy o obowiązku zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej przez gospodarza meczu. Ponadto każda drużyna musi być prowadzona przez trenera lub instruktora, który posiada ważną licencję dla danej klasy rozgrywkowej. Poniżej znajdą państwo wyciąg z regulaminu MZPN na obecny sezon.


REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2014/2015:

5. UCZESTNICY ZAWODÓW
§ 11

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 Zarządu PZPN.

3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

1/ w przypadku klubu IV ligi:
a/ pierwszy mecz – kara pieniężna 1000 zł
b/ drugi mecz – kara pieniężna 2000 zł
c/ trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny
2/ w przypadku klubu klasy okręgowej:
a/ pierwszy mecz – kara pieniężna 500 zł
b/ drugi mecz – kara pieniężna 1000 zł
c/ trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny
3/ w przypadku klubu klasy A:
a/ pierwszy mecz – kara pieniężna 250 zł
b/ drugi mecz – kara pieniężna 500 zł
c/ trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny
4/ w przypadku klubów niższych klas rozgrywkowych:
a/ pierwszy mecz – kara pieniężna 125 zł
b/ drugi mecz – kara pieniężna 250 zł
c/ trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny

4. Od kar,o których mowa w ust. 3), można odstąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroba szkoleniowca). Od kar można odstąpić również w przypadku, kiedy nieobecność upoważnionego trenera lub instruktora została spowodowana jego odsunięciem przez Wydział Dyscypliny od udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż trzy mecze.

9. OPIEKA ZDROWOTNA
§ 17

5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości:

  • IV liga 200 zł
  • Klasa okręgowa 150 zł
  • Pozostałe klasy 100 zł