Komunikat Nr. 6 Wydziału Dyscypliny z dnia 18.09.2014 (sezon 2014/2015)

 

Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 18.09.2014 rozpatrzono następujące sprawy :

Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr 6 z dnia 18-09-2014

WALKOWERY:

I Liga Juniorów Starszych
Mecz z dnia 14.09.2014 Wisła Szczucin vs Tarnovia 3:0 v.o. – nieprzybycie na zawody

Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.