Komunikat Nr. 9 Wydziału Dyscypliny z dnia 09.10.2014 (sezon 2014/2015)

 

Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 09.10.2014 rozpatrzono następujące sprawy :

Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr 9 z dnia 9-10-2014 (PDF)

WALKOWERY:

Klasa Okręgowa
Cofnięto walkower w meczu z dnia 20.09.2014 Łukovia Łukowa vs LUKS Skrzyszów. Utrzymano wynik z boiska tj. 0:2 na korzyść drużyny ze Skrzyszowa. Podstawa prawna: Par. 8 ust. 4 Regulaminu MZPN dot. IV Ligi i niższych Klas w sezonie 2014/2015

I Liga Trampkarzy
Mecz z dnia 4.10.2014 Victoria Bielcza vs Szreniawa Nowy Wiśnicz 3:0 v.o. – nieprzybycie na zawody
Zgodnie z par 15. ust. 2 drużyna Szreniawa Nowy Wiśnicz zostaje wycofana z rozgrywek I Ligi Trampkarzy (3-krotne nieprzybycie na zawody)
II Liga Młodzików
Mecz z dnia 02.10.2014 Karwodrza vs Łękawica 0:3 v.o. – nieuprawnieni zawodnicy

Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.