XV Turniej ” Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Pragniemy poinformować, że osobą odpowiedzialną z ramienia TOZPN w Tarnowie za przeprowadzenie rozgrywek ( Miasto Tarnów, Powiat Tarnowski ) jest

Pan Piotr Szymański   tel. 604771243