Kurs UEFA-B wyrównawczy – zapisy

Kurs UEFA B wyrównawczy (dla posiadaczy stopnia instruktora piłki nożnej). Kandydatem na kurs winna być osoba posiadająca legitymację instruktora piłki nożnej wydaną przed 23.08.2013 r. UWAGA! Przyjęcie na Kurs poprzedzone zostanie egzaminem ustnym oraz praktycznym. Możliwy termin Kursu w Tarnowie to okres maj, czerwiec 2015 roku. Długość  to około pięciu sesji weekendowych. Przewidywany koszt wynosi około 1,000,00 zł.

Zapisy przyjmowane są do dnia 25.02.2015 roku WYŁĄCZNIE na adres mailowy ewidencja@ozpn.tarnow.pl. Zgłoszenia przesłane na inny adres nie będą brane pod uwagę.

Wniosek o przyjęcie na kurs TUTAJ (doc) i TUTAJ (pdf)

Poniższe dokumenty NALEŻY ZŁOŻYĆ DOPIERO po zatwierdzeniu Kursu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (oryginał) o przyjęcie na kurs (można pobrać poniżej)
2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności (można pobrać poniżej)
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zajęciach treningowych
4. Poświadczone kserokopie dokumentów o wykształceniu
5. zaświadczenie lub certyfikat udziału w konferencjach szkoleniowych z zakresu piłki nożnej (jeśli uczestnik w takowych brał udział)
6. Opinię klubu w którym aktualnie występuje kandydat (nie jest to konieczne)
7. Zdjęcie legitymacyjne
8. Kserokopia dyplomu lub zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach trenerskich

Więcej informacji o kursach udzielają trenerzy–edukatorzy:
– Michał Królikowski – tel. 605 260 411
– Robert Mazanek – tel. 601 597 630
– Andrzej Turczyński – tel. 505 152 777