Zgłoszenia drużyn do rozgrywek w sezonie 2015/2016

Wydział Gier Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że Kluby mają obowiązek zgłaszania drużyn do rozgrywek na sezon 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2015 roku. Terminy zebrań dla poszczególnych klas rozgrywkowych zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

W przypadku awansu drużyny do wyższej klasy rozgrywkowej prowadzonej przez TOZPN, zgłoszenie będzie potraktowane jako zgłoszenie do klasy wyższej. W przypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywkowej prowadzonej przez TOZPN, zgłoszenie będzie potraktowane jako zgłoszenie do klasy niższej.

Zgłoszenia wypełnione na poniższym formularzu należy składać osobiście lub drogą mailową.