Kurs UEFA C w Brzesku

Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku informuje, że przyjmuje zapisy na Kurs Trenerski „UEFA-C”. 

Kurs rozpocznie się zgodnie z przepisami PZPN 15.11.2015 r.
Zajęcia odbywać się będą w Brzesku.
Przewidywany koszt kursu to około –  800 zł. – 1 100 zł./osobę

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na  adres: ppnbrzesko@op.pl, lub osobiście w siedzibie Podokręgu ul. Okocimska 5 w godzinach urzędowania tj. czwartek, piątek 16;00 – 18;00 na załączonym wniosku o przyjęcie na Kurs UEFA-C.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2015 roku.
Ilość miejsc ograniczona – o miejscu na liście decyduje termin złożenia wniosku.

Więcej informacji – TUTAJ

Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1. ma ukończone 18 lat,
2. posiada minimum wykształcenie średnie,
3. legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
4. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
5. złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie na kurs UEFA – C – WNIOSEK
2.Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności – OŚWIADCZENIE
3. Zaświadczenie lekarskie ( lekarz pierwszego kontaktu)
4. Kserokopia dokumentów o wykształceniu (minimalne wymagane wykształcenie średnie)
5. Opinia klubu w którym aktualnie występuje kandydat ( kandydat nie musi być członkiem klubu, może to być np. nauczyciel )
6. Zdjęcie ( legitymacyjne )

Po akceptacji zgłoszenia należy potwierdzić udział w kursie osobnym dokumentem – POTWIERDZENIE

Kontakt w sprawie kursu:

Biuro PPN Brzesko: 146632159, 518985119,
Prezes PPN Brzesko Mirosław Nieć: 607782302,
Przewodniczący Komisji ds. młodzieży i szkolenia Robert Marcinów: 604243617