Komunikat Nr. 1 Wydziału Dyscypliny z dnia 20.08.2015 (sezon 2015/2016)

tozpnWydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 20.08.2015 rozpatrzono następujące sprawy :


Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr 1 z dnia 20-08-2015 (PDF)

Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.