Inauguracja Akademii Młodych Orłów

3640e850c609cb869357b466d812bab0Dni Talentu zainaugurowały działalność Akademii Młodych Orłów w Tarnowie. W dniach 25-27 września 2015 na hali sportowej przy Gimnazjum Nr 4 najmłodsze dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich i sprawności fizycznej w testach oraz grach. Powstanie Akademii efekt umowy, jaką miasto Tarnów podpisało z PZPN oraz z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej.

Przez trzy dni trenerzy AMO przy pomocy trenerów Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego OZPN Tarnów poszukiwali przyszłych następców Roberta Lewandowskiego oraz Arkadiusza Milika. Wyniki naboru do Akademii poznamy 29 września 2015 r.

Od października zajęcia AMO będą odbywały się na kompleksie Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowie ul. Skowronków 8.

Akademia Młode Orły to najlepsze źródło pozyskiwania adeptów piłki nożnej w Polsce, gdzie wiedza i doświadczenie idzie w parze z szacunkiem dla młodego człowieka i jego talentu.

Cel:
– popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji podniesienie poziomu polskiej piłki nożnej;
– zwiększenie liczby trenujących dziewczynek i chłopców w Polsce – wspólny program;
– poprawa ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży;
– wychowanie w duchu sportu, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży;
– wyznaczanie kierunku szkolenia – podniesienie jakości;
– zaangażowanie całego środowiska piłkarskiego w Polsce w jednolite szkolenie;
– przeprowadzenie pierwszych selekcji – łowienie talentów.

AMO opiera się na 4 podstawowych filarach:
– I Wizja i filozofia;
– II Infrastruktura;
– III Metodologia;
– IV Edukacja i Scounting;

Filozofia AMO:
W gnieździe orlim panuje określona harmonia i porządek. Każde orle piskle oraz orlik wie, co do niego należy. Ma i zna swój zakres obowiązków. Stara się z nich wywiązywać. Istnieje w swoistym systemie wartości, zasad i reguł, jakimi powinien się kierować. Chcemy, aby w naszej Akademii  zarówno sztab szkoleniowy, jak i dzieci, młodzież oraz ich rodzice, tworzyli stabilne orle gniazdo, z ściśle określonymi celami: Radość. Harmonia. Wychowanie. Indywidualizm.
Zasada łączenia piłki nożnej i nauki szkolnej buduje charakter piłkarza. Jego osobowość i siła psychiczna są obecne na boisku. Nacisk na edukację, wyniki w szkole oraz dyscyplinę w zachowaniu piłkarza – to sedno funkcjonowania Akademii.

Infrastruktura:
Akademia przy współpracy z samorządem miejskim, wykorzystuje infrastrukturę boisk typu Orlik.

Metodologia:
Główne nurty opierają się na zainteresowaniu piłką nożną oraz zachęceniu dzieci do regularnego uprawiania sportu. Polski Związek Piłki Nożnej stworzył autorski program szkoleniowy, na kanwie którego odbywają się zajęcia w całej Polsce.

Edukacja:
– Ilość grup wiekowych: 3 (max. 16 osób w grupie, 2 Trenerów AMO, 2 Asystentów Trenerów AMO)
– Skrzat: do 7 lat;
– Żak Młodszy/Żak : 8 – 9 lat;
– Orlik Młodszy/Orlik: 10 – 11 lat.
– Rekrutacja podczas „Dnia Talentu”
– Podczas Letniej Akademii Młodych Orłów pierwsze łowienie talentów