Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – Informacje Organizacyjne

5055-mini-3

OZPN Tarnów informuję, że nabór na szkolenie w dniu 28 listopada został zakończony – brak wolnych miejsc.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji dwóch edycji kursu dostępne w rozwinięciu.


I termin: 21 listopada 2015 godz. 9:00 – 13:30
II termin: 28 listopada 2015 godz. 9:00 – 13:30

Miejsce: Sala konferencyjna Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy al. M. B. Fatimskiej 2 w Tarnowie.

Cena szkolenia: 70 zł

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Program szkolenia jest dostępny tutaj i obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia obecności do dnia 9 listopada godz. 12:00 opłacając szkolenie formie wpłaty gotówkowej w siedzibie TOZPN przy ul. Boya-Żeleńskiego 4. Osoby, które nie potwierdzą obecności będą skreślone z listy uczestników.

Uczestnicy, którzy życzą sobie wystawienie faktury powinni przy wpłacie zostawić dokładne dane do faktury, która zostanie przekazana wraz z certyfikatem w dniu kursu.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: wydzialgier@ozpn.tarnow.pl .