Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich

MZPN logoKomisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przypomina o obowiązku posiadania aktualnej licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej.

Prosimy trenerów, którzy prowadzą zespoły, a nie posiadają licencji trenerskiej, zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera, posiadają licencję trenerską, której ważność się skończyła o złożenie wniosku w celu jej przyznania lub przedłużenia wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w biurze Małopolskiego ZPN, 31-216 Kraków, ul. Solskiego 1 (dla zamiejscowych dopuszcza się korzystanie z drogi pocztowej – przesyłka polecona).                                                                               

* Zasady przyznawania lub przedłużania licencji trenerskich TUTAJ
* Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej TUTAJ