Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – 13.02.2016r.

5055-mini-3

Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zaprasza w dniu 13.02.2016r. na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie jest szczególnie rekomendowane dla  trenerów, instruktorów oraz pracowników klubów sportowych.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji  kursu dostępne w rozwinięciu.


Termin: 13 luty 2015 godz. 9:30 – 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy al. M. B. Fatimskiej 2 w Tarnowie.

Cena szkolenia: 70 zł

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Program szkolenia jest dostępny tutaj i obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracji uczestnictwa (dostępny poniżej) i potwierdzenia obecności do dnia 11 lutego 2016r. godz. 12:00 opłacając szkolenie formie wpłaty gotówkowej w siedzibie TOZPN przy ul. Boya-Żeleńskiego 4. Osoby, które nie potwierdzą obecności będą skreślone z listy uczestników.

Formularz uczestnictwa

Uczestnicy, którzy życzą sobie wystawienie faktury powinni przy wpłacie zostawić dokładne dane do faktury, która zostanie przekazana wraz z certyfikatem w dniu kursu.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: wydzialgier@ozpn.tarnow.pl .