Program Klub

MSiT_LOGO
Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło realizacje Programu „Klub”, w którym kluby jednosekcyjne mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie 10 000 zł, a wielosekcyjne – 15 000 zł.

Zadanie „Program KLUB” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Szczegóły na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki  tutaj oraz w dołączonej decyzji MSiT – PROGRAM KLUB

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.