Obradował Zarząd TOZPN

DSC_557514 marca 2016 roku odbył się Zarząd TOZPN, na którym zatwierdzono wynik finansowy za 2015 rok oraz przyjęto preliminarz kosztów na 2016. Podsumowano czteroletnią kadencję, omówiono sprawy związane z organizacją Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego TOZPN a także wiele innych bieżących tematów. Ustalono termin Zjazdu na 3 czerwca ( piątek ) 2016 roku o godzinie 16:30 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27.

We wcześniejszych terminach odbędą się także Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze w Podokręgach Piłki Nożnej w Brzesku, Bochni i Żabnie. Obecny Prezes Zbigniew Jurkiewicz wyraził chęć kandydowania na kolejną kadencją. Członkowie Zarządu udzielili Panu Prezesowi pełnego wsparcia. Jako, że w najbliższym czasie są imieniny Zbigniewa, wszyscy obecni na posiedzeniu złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Zbigniewowi Jurkiewiczowi oraz Zbigniewowi Obruśnikowi.