II Runda Ligi Orlików – WIOSNA 2016

kids-prozone-jg
Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji II Rundy rozgrywek Ligi  Orlików.

II RUNDA LIGI ORLIKÓW 28.04.2016 r – aktualizacja 25.04.2016


W przypadku braku udziału drużyny w turnieju trener ma obowiązek poinformować gospodarza turnieju i Wydział Gier o planowanej nieobecności.

Drużyna, która dwa razy nie przystąpi do turnieju nie będzie uwzględniana przy kolejnej rundzie.

Gospodarz turnieju zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z turnieju szkoleniowego według wzoru i dostarczenie go do Wydziału Gier (osobiście lub w formie wiadomości e-mail) do 72 godzin.

Terminy poszczególnych rund:

Runda Orlik Żak
1 14.04.2016 21.04.2016
2 28.04.2016 5.05.2016
3 12.05.2016 19.05.2016
4 24.05.2016 2.06.2016
5 9.06.2016 16.06.2016

Rozgrywki będą odbywać się w formie turniejów. Turnieje Orlików i Żaków będą rozgrywane na zmianę co dwa tygodnie w czwartki (jedyny wyjątek Orliki – 24.05.2016 r. wtorek – z uwagi na Święto Bożego Ciała).

Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Komunikatem Nr 1 z dnia 04.01.2016r.  od dnia 1 lutego 2016 we wszystkich rozgrywkach Skrzatów, Żaków, Orlików organizowanych przez TOZPN zawodnik nie posiadający ważnej karty zdrowia nie zostanie dopuszczony do gry. Żadne oświadczenie, zgoda rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli klubów, samych zainteresowanych zawodników, w przypadku stwierdzenia nieważnej karty zdrowia NIE BĘDĄ UZNAWANE.

Załączniki