KURS UEFA C

uefa
W miesiącach wakacyjnych w PPN w ŻABNIE odbędzie się Kurs UEFA C.  Koszt kursu ok 1100 zł .

Wstępne zgłoszenia i pytania należny kierować pod adres:
Mateusz Libera 606248715
ppn.zabno@vp.pl

Informacje na temat Kursu


Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA C i licencję trenerska UEFA C uprawniającą do prowadzenie zespołów dziecięcych do 12 roku życia (rozgrywki 7 i 9 osobowe) oraz seniorów do Klasy A włącznie.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C

Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. ma ukończone 18 lat,
2. posiada minimum wykształcenie średnie,
3. legitymuje się  stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
4. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
5. złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.