Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PPN Brzesko

Mirosław Nieć pierwszym Prezesem w Małopolskim Związku Piłki Nożnej na kadencję 2016-2020. Tak zdecydowali Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Wybrano także nowy Zarząd oraz delegatów na Zjazd Wyborczy do Krakowa.

Jedynym kandydatem na prezesa PPN Brzesko był Mirosław Nieć, który otrzymał jednogłośne poparcie dalszego sprawowania odpowiedzialnej funkcji.

W skład nowego Zarządu weszli (w kolejności alfabetycznej): Robert Marcinów, Andrzej Maślanka, Artur Seniuk, Mariusz Stolarz, Wiesław Woszczyna i Marian Zając, którzy będą współpracować z prezesem Nieciem.

Delegatami na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostali: Janusz Hańderek, Andrzej Maślanka, Mirosław Nieć, Artur Seniuk, Mariusz Stolarz i Rafał Zając.