Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TOZPN

tozpnZarząd Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 16.03.2016, podjął Uchwałę dotyczącą organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w dniu 3 czerwca (piątek) 2016  o godzinie 16:30 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27. Każdemu klubowi przysługuje zgłoszenie jednego delegata, którego dane osobowe należy przesłać do biura TOZPN  do dnia 10 maja 2016 roku. Tylko takie zgłoszenie, potwierdzone pieczątką oraz wymaganymi podpisami będzie obligowało do wydania mandatu upoważniającego do czynnego udziału w Zebraniu.

W zaproszeniu znajdują się materiały dotyczące Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TOZPN oraz druk zgłoszenia delegata.

Zaproszenie – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Delegatami reprezentującymi Kluby nie mogą być sędziowie i obserwatorzy.