Zbigniew Jurkiewicz prezesem TOZPN na kolejną kadencje

tozpn3 czerwca 2016 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


W tym ważnym dla tarnowskiego środowiska piłkarskiego wydarzeniu uczestniczyli  również zaproszeni goście Władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: prezes – red. Ryszard Niemiec, wiceprezes ds. finansowych – Tadeusz Kędzior, członek Prezydium Zarządu MZPN – Jerzy Nagawiecki i przewodniczący Wydziału Gier – Ryszard Kołtun.

Sprawozdanie z dobiegającej końca kadencji przedstawił prezes Zbigniew Jurkiewicz. Do głównych osiągnięć zaliczono szczególnie te dotyczące organizacji szkolenia młodzieży: powołanie Akademii Młodych Orłów oraz Gimnazjalnego Ośrodka Sportowego Kształcenia Młodzieży. Wysoko oceniony został znaczący wzrost drużyn żaków i orlików biorących udział w rywalizacji na szczeblu okręgu. W poczet sukcesów zaliczono także owocną współpracę klubów z samorządami lokalnymi. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes poinformował, że TOZPN znajduje się w dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2012 -2016

Prezesem TOZPN na kadencje 2016-2020 został wybrany Zbigniew Jurkiewicz.

W Zarządzie TOZPN-u, oprócz Zbigniewa Jurkiewicza, znaleźli się: Jerzy Sysło, Grzegorz Gotfryd, Jacek Stawarz, Robert Truchan, Jerzy Bąk, Jakub Drwal, Mirosław Nieć i Jan Krupa. Dodatkowe dwa miejsca zarezerwowano dla prezesa Podokręgu PN w Żabnie oraz szefa Kolegium Sędziów w Tarnowie.

Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym składzie: Tadeusz Hajdo, Grzegorz Witek, Józef Turek, Krzysztof Malisz i Marek Kwiek.

Delegaci TOZPN-u na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Zbigniew Jurkiewicz, Jerzy Sysło, Grzegorz Gotfryd, Jerzy Bak, Jacek Stawarz, Robert Truchan, Jakub Drwal i Henryk Świerczek. Rezerwowymi delegatami zostali: Antoni Kotwa, Piotr Szymański i Zbigniew Chmura.

Specjalną uchwałą wyróżniono właścicieli Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W przyjętej uchwalę napisano: Delegaci zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wyrażają podziw dla Państwa Danuty i Krzysztofa Witkowskich za konsekwencję działania i kreatywność w budowie klubu piłkarskiego Bruk-Bet Termalica Nieciecza od podstawa, od szczebla lokalnego aż po Ekstraklasę.

 

Zapisz