V Runda Orlików – WIOSNA 2016

Kids-training
Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji V Rundy rozgrywek Ligi  Orlików.

V RUNDA LIGI ORLIKÓW 16.06.2016 r. – aktualizacja


W przypadku braku udziału drużyny w turnieju trener ma obowiązek poinformować gospodarza turnieju i Wydział Gier o planowanej nieobecności.

Drużyna, która dwa razy nie przystąpi do turnieju nie będzie uwzględniana przy kolejnej rundzie.

Drużyna Elity Brzesko została wycofana z rozgrywek z powodu drugiej nieobecności na zawodach.

Gospodarz turnieju zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z turnieju szkoleniowego według wzoru i dostarczenie go do Wydziału Gier osobiście lub w formie wiadomości e-mail/elektronicznego sprawozdania (link poniżej) do 72 godzin po turnieju.

Link do Elektronicznego sprawozdania – SPRAWOZDANIE

Terminy poszczególnych rund:

Runda Orlik Żak
1 14.04.2016 21.04.2016
2 28.04.2016 5.05.2016
3 12.05.2016 19.05.2016
4 24.05.2016 2.06.2016
5 16.06.2016 23.06.2016

Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Komunikatem Nr 1 z dnia 04.01.2016r.  od dnia 1 lutego 2016 we wszystkich rozgrywkach Skrzatów, Żaków, Orlików organizowanych przez TOZPN zawodnik nie posiadający ważnej karty zdrowia nie zostanie dopuszczony do gry. Żadne oświadczenie, zgoda rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli klubów, samych zainteresowanych zawodników, w przypadku stwierdzenia nieważnej karty zdrowia NIE BĘDĄ UZNAWANE.

Załączniki

Zapisz

Zapisz

Zapisz