Komunikat WG w/s dyskwalifikacji związanej z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami)

tozpnWydział Gier TOZPN informuje, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017, jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym:  w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. Wysokość opłat za 6. i 9. żółtą kartkę wynika z tabeli w pkt. 4. Wysokość opłat za 12., 16., 20 itd. żółtą kartkę została ujęta w Uchwale nr 14/Z/2015 z dnia 23.07.2015 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych (Art 2, § 1, pkt. 7).

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017,  § 18 ust. 15, 16, 17, 18:

§ 18

15. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 18 ust. 16, 17 i 18. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.

16. Jeżeli kary dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić:
– w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, – w innym klubie niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

17. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 18, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym § 18 ust. 16 stosuje się odpowiednio.

18. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.Wysokość opłat za 6. i 9. żółtą kartkę wynika z tabeli w pkt. 4. Wysokość opłat za 12., 16., 20 itd. żółtą kartkę została ujęta w Uchwale nr 14/Z/2015 z dnia 23.07.2015 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych (Art 2, § 1, pkt. 7).