Skład Zarządu KS TOZPN

Skład Zarządu KS TOZPN

1. Przewodniczący KS TOZPN – Ryszard Frączek
2. Wice-przewodniczący ds. organizacyjnych – Mariusz Stolarz
3. Sekretarz i Koordynator ds. Obserwatorów i Mentorów – Paweł Krzemiński
4. Przewodniczący Komisji Szkoleniowej – Michał Górka
5. Członek Zarządu – Ryszard Świerczek
6. Członek Zarządu – Mariusz Stec
7. Członek Zarządu- Paweł Fido