Zgłoszenia drużyn do rozgrywek

Przypominamy iż ostateczny termin zgłaszania to 15 lipiec 2011 roku, na drukach znajdujących się na naszej stronie internetowej. Po tym terminie drużyny mogą być nie uwzględnione w terminarzach.


Prosimy o dokładną analizę ilości zawodników w poszczególnych klasach rozgrywkowych tak aby istniało duże prawdopodobieństwo, że drużyna nie zostanie wycofana w trakcie rozgrywek. Prosimy także o wszelkie istotne informacje dotyczące nowych rozgrywek, mające wpływ np. na tworzenie terminarzy.


Druki można składać w siedzibie OZPN w Tarnowie, pocztą, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : wydzialgier@ozpn.tarnow.pl lub przesyłać pod numer faksu: 14-636-71-29Wersja do druku (PDF)
Formularz zgłoszeniowy drużyn do rozgrywek DOC / PDF