Tryb odwoływania spotkań – Informacja KS TOZPN

Zarząd Kolegium Sędziów TOZPN w Tarnowie przypomina, że o przydatności boiska do gry w dniu zawodów decyduje tylko sędzia zawodów Art.1 pkt.12 Postanowienia PZPN do przepisów gry 2016/17.


W przypadku kiedy boisko nie nadaje się do gry i fakt taki stwierdzili działacze danego klubu z odpowiednim wyprzedzeniem, zawody mogą zostać odwołane tylko po uzyskaniu zgody organu TOZPN prowadzącego rozgrywki Wydział Gier. Pisemne wnioski wraz z dokumentacją fotograficzną stanu boiska winny być złożone do Wydziału Gier za pośrednictwem poczty internetowej (wydzialgier@ozpn.tarnow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do piątku godz. 13:00. Wnioski przesłane po godzinach pracy biura nie będą rozpatrywane.

Po uzyskaniu zgody Wydziału Gier, obowiązkiem osoby decyzyjnej z ramienia klubu jest powiadomienie przedstawicieli Kolegium Sędziów o zaistniałym fakcie, aby sędziowie niepotrzebnie nie jechali na zawody na które zostali delegowani. Zastosowanie się do powyższej procedury ( wyłącznie w kolejności jak wyżej) pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Zarząd Kolegium Sędziów TOZPN w Tarnowie przypomina, że o przydatności boiska do gry w dniu zawodów decyduje tylko sędzia zawodów Art.1 pkt.12 Postanowienia PZPN do przepisów gry 2016/17.

Osobami decyzyjnymi z ramienia Kolegium Sędziów są:
1.Ryszard Fraczek – Przewodniczący KS TOZPN tel. 602 641 389
2.Piotr Kukułka – Referent obsady tel. 506 142 704

Zarząd KS TOZPN