Bramka dla Żaka – informacje

_bldk2n0_400x400Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27 października 2016 r. przyjęta została Uchwała nr IX/98 w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej, której egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Instrukcja wnioskowania o bramki – TUTAJ

Zgodnie z założeniami Uchwały, każdy klub uczestniczący w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka będzie uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki), zgodnych ze standardem wynikającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. Warunkiem otrzymania bramek będzie łączne spełnienie przez klub poniższych kryteriów:

  • członkostwo w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej;
  • udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii żaka w sezonie 2016/2017, prowadzonych przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w systemie Extranet;
  • uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach w kategorii żaka na sezon 2016/2017 w systemie Extranet;
  • wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego, a następnie jego pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie przez niego określonym.

Formularz o którym mowa w pkt d. jest już dostępny pod adresem https://kluby.pzpn.pl/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem TOZPN elektronicznie wiadomością na wydzialszkolenia@ozpn.tarnow.pl lub telefonicznie 14 636 71 28