Program MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

MSiT_LOGO
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło 20 stycznia 2017 r. program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Więcej informacji TUTAJ

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych,a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Zadania które stanowią wskazany Program pomimo swojego zróżnicowanego charakteru,
łączą szereg istotnych elementów tworząc kompleksową ofertę edukacji sportowej dla młodego pokolenia Polaków.