Planowane kursy trenerskie w 2017 r. w MZPN

mzpnKomisja Edukatorów MZPN informuje o planowanych kursach trenerskich.

1. KURS UEFA B wyrównawczy dla instruktorów piłki nożnej (marzec-kwiecień 2017 r., ok. 100 godzin w weekendy)
2. KURS UEFA A pełny (lipiec 2017 r. – czerwiec 2018 r. w weekendy)
3. KURS UEFA C (koniec czerwca/początek lipca 2017 r., ok. 100 godzin w weekendy)

Prosimy o przesyłanie wniosków na poszczególne kursy i kompletowanie dokumentów. Wnioski i adresy mailowe są dostępne na stronie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w zakładce „Kursy trenerskie” – link

Więcej informacji o kursach udzielają trenerzy–edukatorzy:
– Michał Królikowski – tel. 510 130 583 (godz. 10-15)
– Robert Mazanek – tel. 697 268 790 (godz. 10-15)
– Andrzej Turczyński – tel. 505 152 777 (godz. 10-15)

Dokładne terminy rozpoczęcia kursów oraz egzaminów wstępnych zostaną podane na stronie MZPN (dotyczy kursów UEFA B i UEFA A).

Uchwała w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej – link

Zasady i kryteria przyjęć – link