Szkolenie Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

mzpnKomisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN organizuje 10 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 17 w siedzibie Związku (ul. Solskiego 1 w Krakowie) szkolenie  „Koordynatorów do Spraw Organizacji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich”.

Szkolenie przygotowano dla przedstawicieli klubów, które organizują mecze piłkarskie nie będące imprezami masowymi z terenu statutowej działalności MZPN. Zakończone zostanie wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Uczestnictwo będzie dopełnieniem kryteriów dotyczących personelu przy występowaniu klubów o licencję.