Kursokonferencja KS TOZPN

PSKW sobotę 25.02.2017 odbyła się Kursokonferencja Sędziów Piłki Nożnej w Auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Sędziowie mogli wysłuchać bardzo ciekawych wykładów, Prelegentami byli obserwatorzy szczebla centralnego Panowie: Marek Brańka, Filip Robak, Andrzej Kuśmierczyk.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący KS TOZPN kolega Ryszard Frączek, który przywitał wszystkich zebranych, podziękował kolegom za wszelką okazaną pomoc przy organizacji tej Kursokonferencji, po czym poprosił Prezesa TOZPN Pana Zbigniewa Jurkiewicza o oficjalne otwarcie Kursokonferencji.

PROGRAM KURSOKONFERENCJI SĘDZIÓW TOZPN

TARNÓW dn. 25.02.2017

8.45 – 9.00

Przybycie uczestników kursokonferencji

Serwis kawowy

9.00 – 9.10

Otwarcie kursokonferencji przez Przewodniczącego KS TOZPN RyszardaFrączka oraz przywitanie zaproszonych gości.

Ryszard FRĄCZEK – Przewodniczący KS TOZPN

9.10 – 10.40

Wykład 1 Temat: Rzut karny – ważna i odpowiedzialna decyzja każdego sędziego.

Marek Brańka – obserwator szczebla centralnego – KS Małopolski ZPN

10.40 – 10.50

Przerwa

Serwis kawowy

10.50 – 12.20

Wykład 2 Temat: Masowa konfrontacja – wytyczne dotyczące postepowania sędziów i sędziów asystentów w przypadku wystąpienia na boisku masowej konfrontacji.

Andrzej KUŚMIERCZYK – obserwator szczebla centralnego – KS Lubelski ZPN

12.20 – 12.30

Przerwa

Serwis kawowy

12.30 – 13.00

Spotkanie sędziów z Przewodniczącym KS MZPN Andrzejem SĘKOWSKIM -podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2016/2017

Andrzej SĘKOWSKI – Przewodniczący KS MZPN

13.00 – 13.30

Spotkanie obserwatorów okręgu TOZPN z Przewodniczącym KS TOZPN Ryszardem FRĄCZKIEM

Ryszard FRĄCZEK – przewodniczący KS TOZPN

13.00 – 14.15

Przerwa obiadowa – czas wolny

14.15 – 15.40

Wykład 3 Temat: DOGSO – SPA – analiza najnowszych wytycznych na przykładach filmowych

Filip ROBAK – obserwator szczebla centralnego – KS Świętokrzyski ZPN

15.40 – 15.55

Zakończenie kursokonferencji. Informacje bieżące dotyczące rundy wiosennej sezonu 2016/2017

Ryszard FRĄCZEK – przewodniczący KS TOZPN

Przewodniczący KS TOZPN

Ryszard FRĄCZEK