Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN

mzpnKomisja ds. Licencji Klubowych MZPN przypomina Klubom Sportowym o składaniu wniosków o licencje na sezony 2017/2018 i 2018/2019.

Terminy:

IV liga i niższe kasy rozgrywkowe
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 15 maja 2017 r. kluby IV ligi i klasy okręgowej
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 maja 2017 r. pozostałe kluby – w tym samodzielne młodzieżowe

Dokumenty należy przesyłać na adres Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej ul. Boya-Żeleńskiego 4a, 33-100 Tarnów z dopiskiem „LICENCJE” lub złożyć osobiście w biurze.

III liga (drużyny z terenu MZPN) do 30 kwietnia 2017 r.
III liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
Dokumenty należy przesyłać na adres Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, ul. Solskiego 1 z dopiskiem „LICENCJE”.

IV liga i niższe kasy rozgrywkowe
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 15 maja 2017 r. kluby IV ligi i klasy okręgowej
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 maja 2017 r. pozostałe kluby – w tym samodzielne młodzieżowe

Pozostałe kluby otrzymują licencje na sezony 2017/2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne).

Kluby IV ligi zachodniej przesyłają dokumenty na adres MZPN z dopiskiem „LICENCJE”.

Do składanych dokumentów należy dołączyć odbiór boiska: III i IV liga na sezon 2017/2018, pozostałe na sezony 2018/2019

Decyzję o czasie trwania ważności odbioru boiska podejmuje Komisja Odbioru.

Na stronie MZPN w zakładce „LICENCJE” można zapoznać się z wymogami.

Wnioski wraz z załącznikami – TUTAJ

Pozostałe kluby składają wnioski w swoim OZPN, PPN jak również u członków Komisji ds. Licencji Klubowych.

Informacji udzielają członkowie komisji – adresy i telefony na stronie MZPN – TUTAJ