Żaki – Podział na grupy oraz terminarze – Wiosna 2017

Liga Małych Orłów

W czwartek 20 kwietnia br. po przerwie zimowej rozgrywki Ligi Małych Orłów rozpoczynają zawodnicy i zawodniczki w kategorii ŻAKÓW. Wydział Szkolenia zaprasza do zapoznania się z podziałem na grupy oraz terminarzami spotkań.

aktualizacja 10.05

Terminarze – ŻAKI
Harmonogram

Terminy poszczególnych rund:

RUNDA SKRZATY ŻAKI ORLIKI
1 13.05.2017 20.04.2017 6.04.2017
2 20.05.2017 4.05.2017 27.04.2017
3 03.05.2017 18.05.2017 11.05.2017
4 10.06.2017 1.06.2017 25.05.2017
5 13.06.2017 8.06.2017
TURNIEJ FINAŁOWY 25.06.2017 25.06.2017 25.06.2017

 

Sprawy organizacyjne

Zmiany terminów. Na wniosek jednej z drużyn przy zgodzie pozostałych zespołów oraz gospodarza turnieju jest możliwa zmiana terminu na inny – wspólnie ustalony. Drużyny nowy termin/godzinę turnieju ustalają między sobą i informują organizatora rozgrywek Wydział Szkolenia TOZPN telefonicznie lub e-mailem.

Odwołanie turnieju. W przypadku złych warunków atmosferycznych – tylko gospodarz ma prawo odwołać turniej informując o tym fakcie pozostałe zespoły. Zainteresowane zespoły wspólnie ustalają nowy termin w którym zostanie rozegrany zaległy turniej –  informując o dacie telefonicznie lub e-mailem organizatora rozgrywek Wydział Szkolenia TOZPN. 

Nieobecności. Wszystkie ewentualne nieobecności na turniejach należy zgłaszać przed rozpoczęciem do gospodarza turnieju oraz organizatora rozgrywek Wydziału Szkolenia TOZPN.

Drużyny, które dwukrotnie nie przystąpią do turnieju zostają usunięte z dalszych rozgrywek oraz pozbawione możliwości udziału w Turnieju Finałowym w dniu 25 czerwca 2017 r.

Wpisowe za rozgrywki Ligi Małych Orłów – Wiosna 2017 w kwocie 50 zł od drużyny należy wpłacić na konto TOZPN – Krakowski Bank Spółdzielczy O/Tarnów Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem drużyny, której wpłata dotyczy.

Gospodarz turnieju jest zobowiązany do przesłania wyników na adres e-mail w czasie do 72 godzin od zakończenia turnieju. Proszę dopilnować terminowego przesłania wynikom, pomoże to pracownikom Wydziału Szkolenia TOZPN w ustaleniu poziomu sportowego zespołów i podział grup na kolejne rundy rozgrywek.

Dokumenty:


Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów poszczególnych kategorii wiekowych:

Bartosz Nakończy
Skrzaty
mobile: +48 600 142 911
wydzialszkolenia@ozpn.tarnow.pl

Mieszko Okoński
Żaki
mobile: +48 783 979 465

Paweł Holcman
Orliki
mobile: +48 502 785 116