Komunikat Nr. 31 Wydziału Dyscypliny z dnia 06.07.2017 (sezon 2016/2017)

Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr 31 z dnia 06.07.2017 r.

Walkowery:

KLASA OKRĘGOWA GRUPA 1

Mecz z dnia 15.06.2017 r. pomiędzy drużynami Olimpia Bucze – Strażak Mokrzyska wynik z boiska 1:4 został zweryfikowany jako obustronny walkower.
Uzasadnienie:
zgodnie z paragrafem 15 punkt 7 Regulaminu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dla IV Ligi i Klas Niższych
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

zgodnie z paragrafem 15 punkt 11 Regulaminu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dla IV Ligi i Klas Niższych
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

Całość materiałów zebranych odnośnie powyższego meczu została przekazana do Wydziału Dyscypliny TOZPN, który nałożyły kary dyscyplinarne – Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr 31 z dnia 06.07.2017 r.

Od powyższych Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.