Protokół Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr.31 z dnia 6-07-2017r