Oficjalne terminarze – runda jesienna 2017/2018

Wydział Gier TOZPN informuje, że do pobrania są już oficjalne terminarze rozgrywek na rundę jesienną sezonu 2017/2018.

Wszystkie terminarze znajdują się >> TUTAJ <<

W sytuacjach gdy Kluby Sportowe nie podały terminów swoich spotkań Wydział Gier TOZPN narzucił terminy z góry. Wszystkie korekty terminów odbywają się zgodnie z Regulaminem rozgrywek, który przypominamy w rozwinięciu.

Tryb zmiany terminu meczu:

1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika.

Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.

2. W przypadku innym terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu,

obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.

W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej – stosowną uchwałą Zarządu MZPN – dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto MZPN, OZPN lub Podokręgu. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

Wszystkie zmiany zgłoszone telefonicznie, bez ustalenia z drużyną przeciwną lub bez potwierdzenia wniesionej opłaty pozostaną bez rozpatrzenia.


Jednakowe zasady zmian terminów spotkań dotyczą rozgrywek młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych w tym także młodzików !