Uchwała w sprawie kompetencji terenowych jednostek organizacyjnych MZPN