Protokół 13 Wydziału Dyscypliny TOZPN z dnia 02.11. 2017