Protokół 14 z Wydziału Dyscypliny TOZPN Nr z dnia 09.11.2017